summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
diff options
context:
space:
mode:
authorMichael Drake <tlsa@netsurf-browser.org>2006-01-01 21:11:59 +0000
committerMichael Drake <tlsa@netsurf-browser.org>2006-01-01 21:11:59 +0000
commitc50d851b43a9f144e353eb8139c7120fb9bb5804 (patch)
tree550366212b131fa7952480b4282b45d4120a9cf0 /!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
parentcf657a2ffbb9f1ac4c34e2c2348b8d5a4f2193a3 (diff)
downloadnetsurf-c50d851b43a9f144e353eb8139c7120fb9bb5804.tar.gz
netsurf-c50d851b43a9f144e353eb8139c7120fb9bb5804.tar.bz2
[project @ 2006-01-01 21:11:59 by tlsa]
Update year on default homepages. svn path=/import/netsurf/; revision=1929
Diffstat (limited to '!NetSurf/Docs/intro_nl,faf')
-rw-r--r--!NetSurf/Docs/intro_nl,faf2
1 files changed, 1 insertions, 1 deletions
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf b/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
index b4f95e5e0..0d728e921 100644
--- a/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
@@ -72,7 +72,7 @@ Zie het hoofdstuk <a href="progress_nl">voortgang</a> voor een indruk van de hui
</div>
-<p class="footer"><em>NetSurf</em>&nbsp;&nbsp;valt onder copyrecht 2003 - 2005. De NetSurf-ontwikkelaars.</p>
+<p class="footer"><em>NetSurf</em>&nbsp;&nbsp;valt onder copyrecht 2003 - 2006. De NetSurf-ontwikkelaars.</p>
</body>
</html>