summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/!NetSurf
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to '!NetSurf')
-rwxr-xr-x!NetSurf/Docs/intro_de,faf2
-rw-r--r--!NetSurf/Docs/intro_en,faf2
-rw-r--r--!NetSurf/Docs/intro_fr,faf2
-rw-r--r--!NetSurf/Docs/intro_nl,faf2
4 files changed, 4 insertions, 4 deletions
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_de,faf b/!NetSurf/Docs/intro_de,faf
index 99b6c20b9..40127baaf 100755
--- a/!NetSurf/Docs/intro_de,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_de,faf
@@ -67,7 +67,7 @@ es, die Standards HTML 4 und CSS auf der RISC OS Plattform zur Verfügung zu
</div>
-<p class="footer">NetSurf is copyright 2003 - 2005 The NetSurf
+<p class="footer">NetSurf is copyright 2003 - 2006 The NetSurf
Developers</p>
</body>
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_en,faf b/!NetSurf/Docs/intro_en,faf
index 149a2c849..027c7c295 100644
--- a/!NetSurf/Docs/intro_en,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_en,faf
@@ -81,7 +81,7 @@ mailing list</a></dt>
</div>
-<p class="footer">NetSurf is copyright 2003 - 2005 The NetSurf
+<p class="footer">NetSurf is copyright 2003 - 2006 The NetSurf
Developers</p>
</body>
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_fr,faf b/!NetSurf/Docs/intro_fr,faf
index 42949737e..858b02bf9 100644
--- a/!NetSurf/Docs/intro_fr,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_fr,faf
@@ -69,7 +69,7 @@ diffusion</dd>
</div>
-<p class="footer">NetSurf tout droit réservé 2003 - 2005 Les
+<p class="footer">NetSurf tout droit réservé 2003 - 2006 Les
développeurs de NetSurf</p>
</body>
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf b/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
index b4f95e5e0..0d728e921 100644
--- a/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
@@ -72,7 +72,7 @@ Zie het hoofdstuk <a href="progress_nl">voortgang</a> voor een indruk van de hui
</div>
-<p class="footer"><em>NetSurf</em>&nbsp;&nbsp;valt onder copyrecht 2003 - 2005. De NetSurf-ontwikkelaars.</p>
+<p class="footer"><em>NetSurf</em>&nbsp;&nbsp;valt onder copyrecht 2003 - 2006. De NetSurf-ontwikkelaars.</p>
</body>
</html>