# Nederlandstalige meldingen voor NetSurf # ======================================= # gebaseerd op (Eng: 09/12/2004 en 01/01/2005) en (Ned.) 17/06/2005 # Description # ----------- # # This file contains lines of colon separated key-value pairs in the format: # # Key:Value # # Contents of Key _must_ be representable in the US-ASCII character set and # should not be modified for translation purposes. # # Values must be UTF-8 encoded strings. When these strings are displayed in # NetSurf's user interface, they are converted to the system's local character # set. As a result of this conversion process, unrepresentable characters are # stripped from the displayed string. # # Blank lines and lines starting with a # character are treated as comments and # ignored. # # Menus # ===== # # This section defines the title and entry text for NetSurf's menus. # # Iconbar menu # NetSurf:NetSurf Info:Informatie AppHelp:Hulp... F1 Open:Open Choices:Keuzes... Quit:Stop # Iconbar -> Open menu # OpenURL:Open URL # Main menu # Page:Pagina Object:Object Navigate:Navigeer View:Weergave Utilities:Utilities Help:Hulp # Main -> Page menu # PageInfo:Informatie ^F1 Save:Bewaar F3 SaveComp:Bewaar alles ⇑F3 Export:Exporteer SaveURL:Bewaar adres Print:Afdrukken PRINT NewWindow:Nieuw venster ^N ViewSrc:Bekijk HTML... F8 # Main -> Page -> Export menu # Draw:Draw ⇑^F3 Text:Tekst ^F3 # Main -> Page -> Save location menu # URI:Acorn URI URL:ANT URL LinkText:Tekst # Main -> Object menu # ObjInfo:Informatie ObjSave:Bewaar ObjReload:Herlaad # Main -> Object -> Export menu # Sprite:Sprite # Main -> Navigate menu # Home:Startpagina Back:Vorige pagina Forward:Volgende pagina UpLevel:Een niveau omhoog Reload:Pagina opnieuw laden ^F5 Stop:Pagina ophalen afbreken # Main -> Display menu # ScaleView:Pagina schalen F11 Images:Afbeeldingen Toolbars:Werkbalk Render:Weergeven OptDefault:Als standaard instellen # Main -> Display -> Images menu # ForeImg:Voorgrondafbeelding BackImg:Achtergrondafbeelding # Main -> Display -> Toolbars menu # ToolButtons:Knoppen ToolAddress:Adresbalk ToolThrob:Laadactiviteit ToolStatus:Status balk # Main -> Display -> Render menu # RenderAnims:Buffer animaties RenderAll:Buffer alle weergaven # Main -> Utilities menu # Hotlist:Bladwijzers History:Historie Cookies:Cookies FindText:Tekst zoeken F4 Window:Venster # Main -> Utilities -> Hotlist menu # HotlistAdd:Toevoegen aan bladwijzers HotlistShow:Toon bladwijzers F6 # Main -> Utilities -> History menu # HistLocal:Toon historie (lokaal)... F7 HistGlobal:Toon historie (globaal)... ^F7 # Main -> Utilities -> Window menu # WindowSave:Als standaard positie opslaan WindowStagr:Nieuw venster verplaatsen WindowSize:Copieer venster positie WindowReset:Venster positie terugzetten # Main -> Utilities -> Cookies menu ShowCookies:Toon cookies... DeleteCookies:Verwijder alle cookies # Main -> Help menu # HelpContent:Inhoud F1 HelpGuide:Handboek HelpInfo:Gebruikers informatie HelpAbout:Over NetSurf HelpInter:Interactieve hulp # Toolbar menu # Toolbar:Werkbalk EditToolbar:Werkbalk aanpassen # Generic tree menus (currently Hotlist and Global history) # Selection:Selectie SelectAll:Selecteer alles ^A Clear:Selectie opheffen ^Z # Selection Menu # Edit:Bewerken Launch:Openen RETURN Delete:Verwijderen ^X ResetUsage:Statistiek op nul zetten # Hotlist/Global history menu # New:Nieuw Expand:Uitklappen Collapse:Inklappen # New hotlist entry menu # Folder:Map Link:Adres # Tree expand/collapse menu # All:Alles Folders:Mappen Links:Adressen # Other menus # # URL suggestion menu URLSuggest:Recente URLs # Menus within the choices system # # Browser pane Languages:Taal # # Network pane ProxyType:Proxy type ProxyNone:Geen proxy ProxyNoAuth:Simpele proxy ProxyBasic:Basis authenticatie ProxyNTLM:NTLM authenticatie # # Fonts pane Fonts:Lettertypen DefaultFonts:Font families # # Images pane Display:Weergave ImgStyle0:RISC OS gebruiken ImgStyle1:Direct weergave ImgStyle2:Ditheren ImgStyle3:Fout-spreiding # Treeview interface tokens # ========================= # # This section contains tokens which are used in the treeview # component. (For example, in the main hotlist/global history windows) # # Tree URL text # TreeAdded:Toegevoegd: %s TreeLast:Laatst bezocht: %s TreeVisited:Bezocht: %s TreeVisits:Bezichtigd: %i keer TreeUnknown:Onbekend TreeValue:Waarde: %s TreeComment:Commentaar: %s TreeDomain:Domein: %s%s TreePath:Pad: %s%s TreeExpires:Verloopt: %s TreeLastUsed:Laatst gebruikt: %s TreeSecure:Alleen secure sites: %s TreeVersion:Versie: %s TreePersistent:Persistent: %s TreeHeaders: (van headers) TreeVersion0:Netscape TreeVersion1:RFC 2109 TreeVersion2:RFC 2965 TreeSession:Sessie einde TreeUnused:Ongebruikt TreeImport:Ge-importeerde URL TreeNewFolder:Nieuwe map # Hotlist user interface tokens # ============================= # # This section contains tokens which are used in various parts of # the hotlist user interface. # # Hotlist sub-window titles # NewLink:Nieuw adres aanmaken NewFolder:Nieuwe map aanmaken EditLink:Bewerk adres EditFolder:Map hernoemen # Default hotlist page names # HotlistHomepage:NetSurf thuispagina HotlistTestBuild:NetSurf test versie HotlistDocumentation:NetSurf documentatie HotlistBugTracker:NetSurf bug tracker HotlistFeatureRequest:NetSurf feature requests # Global history user interface tokens # ==================================== # # This section contains tokens which are used in various parts of # the global history user interface. # GlobalHistory:Historie (globaal) DateToday:vandaag DateYesterday:gisteren Date1Week:vorige week Date2Week:2 weken geleden Date3Week:3 weken geleden # Download user interface tokens # ============================== # # This section contains tokens which are used in the download # window. # Download:%s van %s • %s/s • nog %s DownloadU:%s van onbekend • %s/s • %s totaal Downloaded:%s compleet • gemiddeld %s/s • %s totaal Unwritten:Data naar bestand schrijven ging fout. # Printing user interface tokens # ============================== # # This section contains tokens which are used in the printing # dialog box. # PrintSheetFilled:pagina PrintSheetsFilled:pagina's # Find text user interface tokens # =============================== # # This section contains tokens which are used in the find text # dialog box. # NotFound:Niet gevonden # Content # ======= # # This section contains tokens used by contents # # Forms # Form_Submit:Versturen Form_Reset:Legen Form_None: Form_Many:(Veel) Form_Drop:Plaats bestand hier FormSelect:Klikken selekteert een form item FormCheckbox:Klikken selekteert deze optie FormRadio:Klikken kiest deze optie FormSubmit:Verstuur data naar %s FormBadSubmit:Waarschuwing: data kan niet verzonden worden FormTextarea:Klikken om tekst te bewerken FormTextbox:Klikken om dit veld te bewerken FormReset:Reset form (not implemented) FormFile:Plaats het bestand hier voor uploaden SelectMenu:Select # Content titles # DrawTitle:Draw image (%lux%lu, %lu bytes) GIFTitle:GIF image (%lux%lu, %lu bytes) BMPTitle:BMP image (%lux%lu, %lu bytes) ICOTitle:ICO image (%lux%lu, %lu bytes) JPEGTitle:JPEG image (%ux%u, %lu bytes) PNGTitle:PNG image (%lux%lu, %lu bytes) JNGTitle:JNG image (%lux%lu, %lu bytes) MNGTitle:MNG image (%lux%lu, %lu bytes) SpriteTitle:Sprite image (%lux%lu, %lu bytes) ArtWorksTitle:ArtWorks image (%lux%lu, %lu bytes) # HTML page character set # Encoding0:from HTTP headers Encoding1:detected Encoding2:from EncodingUnk:Unknown # Misc # Selecting:Selecting FrameDrag:Resizing frames # Errors # ====== # # This section contains error and warning messages which # are displayed to the user. # # Fetching errors - displayed as an HTML page # Not2xx:Server retourneert een fout InvalidURL:Het adres %s klopt niet. # HTML error page # ErrorPage:Pagina fout

Sorry, NetSurf kan deze pagina

%s

niet tonen. # General errors - displayed in a dialog box # # These may be augmented with further relevant information, which # is displayed after the contents of the relevant token. # PathToURL:Fout tijdens het converteren van het bestandspad naar een URL: SaveError:Wegens een fout kan dit bestand niet opgeslagen worden: LoadError:Wegens een fout kan dit bestand niet geladen worden: MenuError:Fout bij het openen van het menu: DragError:Fout bij het slepen van het icoon: TbarError:Fout bij het construeren van de gereedschapbalk: WimpError:Er trad een onverwachtte Window Manager fout op: DownloadWarn:Dit bestand is misschien niet compleet opgehaald: MiscError:Er trad een onverwachtte fout op: FileError:Bestand bestaat niet: PrintError:Fout tijdens printen: AWNotSeen:Zoek eerst de AWViewer applicatie en probeer het dan nog eens. # Specific errors - displayed in a dialog box # NoMemory:NetSurf krijgt gebrek aan geheugen. Maak wat geheugen vrij en probeer het dan nog eens. FontBadInst:An error occurred when initialising fonts due to the presence of obsolete copies of the ROM fonts on disc. NetSurf will exit and launch a program which will attempt to fix this. FontError:Het lettertypenbestand "Homerton.Medium" kan niet geopend worden (%s). Resolvers:Er zijn geen DNS servers ingesteld, dus kunnen alleen locale bestanden bekeken worden. Gebruik Configure om uw naam server(s) in te stellen. NoDiscSpace:Niet genoeg ruimte beschikbaar op disk. Template:Er ontbreekt een venster sjabloon in het Templates bestand. Installeer NetSurf opnieuw. HotlistSaveError:The hotlist was unable to be correctly saved. HotlistLoadError:The hotlist was unable to be correctly loaded. NoPathError:Sleep het icoon naar een bestandsvenster om het op te slaan. NoNameError:Geef een naam op NoURLError:Geef een URL op URIError:NetSurf was unable to parse this URI file due to a syntax error. EmptyError:bestand is leeg. PrintErrorRO2:De printer lijkt al bezig te zijn. # AWNotSeen:Please locate the AWViewer application and try again. # Queries # ======= # # This section contains queries which are displayed to the user # AbortDownload:Zeker weten dat u deze download af wilt breken? QuitDownload:Een of meer downloads zijn nog bezig. Toch afbreken? OverwriteFile:Een bestand met deze naam bestaat al en zal verloren gaan. # Page fetching # ============= # # This section contains messages which may be displayed whilst # fetching a page or other content # # Fetch status messages - displayed in status bar # Progress:%s van %s ProgressU:%s Loading:pagina ophalen... RecPercent:ontvangen %s (%u%%) Received:ontvangen %s Converting:converteren van %lu bytes Complete:pagina verwerkt (%gs) Redirecting:doorverwijzen... Processing:verwerking van document Formatting:document opmaken Done:klaar # Fetch warning/error messages - displayed in status bar # BadRedirect:foutief doorverwijzen naar URL FetchFailed:kan dit document niet ophalen NotCSS:melding: stylesheet is geen CSS BadObject:melding: fout object type ObjError:fout bij laden object: %s ParsingFail:fout bij ontleden van dit document. BadGIF:fout bij lezen GIF. BadBMP:fout bij lezen BMP. BadICO:fout bij lezen ICO. MNGError:MNG library fout: %i BadSprite:foutief sprite bestand. # HTTP status codes # HTTP0:OK HTTP200:OK HTTP201:Created HTTP202:Accepted HTTP203:Non-authoritative information HTTP204:No content HTTP205:Reset content HTTP206:Partial content HTTP300:Multiple choices HTTP301:Moved permanently HTTP302:Found HTTP303:See other HTTP304:Not modified HTTP305:Use proxy HTTP307:Temporary redirect HTTP400:Bad request HTTP401:Unauthorized HTTP402:Payment required HTTP403:Forbidden HTTP404:Not found HTTP405:Method not allowed HTTP406:Not acceptable HTTP407:Proxy authentication required HTTP408:Request timeout HTTP409:Conflict HTTP410:Gone HTTP411:Length required HTTP412:Precondition failed HTTP413:Request entity too large HTTP414:Request-URI too long HTTP415:Unsupported media type HTTP416:Requested range not satisfiable HTTP417:Expectation failed HTTP500:Internal server error HTTP501:Not implemented HTTP502:Bad gateway HTTP503:Service unavailable HTTP504:Gateway timeout HTTP505:HTTP version not supported # User interface # ============== # # This section contains messages to deal with user interface # features. # # Scrollbars - displayed in status bar # ScrollUp:Click the arrow to scroll up ScrollPUp:Click to scroll up one page ScrollV:Drag the bar to scroll vertically ScrollPDown:Click to scroll down one page ScrollDown:Click the arrow to scroll down ScrollLeft:Click the arrow to scroll left ScrollPLeft:Click to scroll left one page ScrollH:Drag the bar to scroll horizontally ScrollPRight:Click to scroll right one page ScrollRight:Click the arrow to scroll right # Saving # ====== # # Messages used when saving # SaveSource:Bron SaveDraw:Webpagina SaveText:Webpagina SaveObject:Object SaveLink:Link SaveSelection:Selectie # Themes # ====== # # Messages used when installing new themes # ThemeInstActive:A theme is currently being downloaded or installed. Please wait for it to finish or cancel it before installing more themes. ThemeInstDown:Please wait for the theme to download. ThemeInvalid:The downloaded theme is invalid or requires a newer version of NetSurf. ThemeInstall:Would you like to install the theme '%s' by %s? ThemeInstallErr:An error occurred whilst trying to install the downloaded theme. ThemeApplyErr:An error occurred whilst trying to apply the downloaded theme. # General # ======= # # Some general purpose words and phrases # Bytes: B kBytes: kB MBytes: MB GBytes: GB Yes:Ja No:Nee Replace:Bestand vervangen DontReplace:Bestand niet vervangen obj:object objs:objecten styl:stijlblad styls:stijlbladen # Interactive help # ================ # # This section contains interactive help messages # HelpToolbar0:\Tback button.|M\Straverse back one page in the history tree.|MDoes not resubmit form information. HelpToolbar1:\Tforward button.|M\Straverse forward one page in the history tree.|MDoes not resubmit form information. HelpToolbar2:\Tstop button.|M\Sstop loading this page. HelpToolbar3:\Treload button.|M\Sreload this page.|M\Areload this page and any objects it contains. HelpToolbar4:\Thome button.|M\Sgo to your home page. HelpToolbar5:\Thistory button.|M\Sopen the local history \w.|M\Aopen the global history \w. HelpToolbar6:\Tsave button.|M\Ssave the current document. HelpToolbar7:\Tprint button.|M\Sopen the print dialogue box. HelpToolbar8:\Thotlist button.|M\Sopen the hotlist management \w.|M\Aadd this address to the hotlist. HelpToolbar9:\Tscale view button.|M\Sscale the page, affecting both text and images. HelpToolbar10:\Tsearch button.|M\Sfind instances of a string of text on the page. HelpToolbar11:\Tup button.|M\Straverse up one level on the current website HelpToolbar14:\TURL bar.|MType in the address of a site to visit and press Return to go there. HelpToolbar15:\TURL suggestion icon.|M\Sopen a list of recently typed URLs. HelpToolbar16:\Tthrobber.|MIt animates while this \w is active. HelpStatus0:\Tstatus bar resizer.|MDrag to alter the size of the status bar. HelpStatus1:\Tstatus bar.|MIt displays information on what the browser \w is doing. HelpIconMenu0:\Rview information about this software. HelpIconMenu1:\Sview NetSurf's documentation. HelpIconMenu2:\Ropen a window. HelpIconMenu2-0:\Renter an address to visit. HelpIconMenu2-1:\Sopen the hotlist management \w. HelpIconMenu2-2:\Sopen the global history \w. HelpIconMenu2-3:\Sopen the cookie management \w. HelpIconMenu3:\Sopen the Choices dialogue box. HelpIconMenu4:\Squit NetSurf. HelpBrowserMenu0:\Rsee the options relating to the current page. HelpBrowserMenu0-0:\Rsee information about the current page. HelpBrowserMenu0-1:\Rsave the current page as an HTML file. HelpBrowserMenu0-2:\Rsave the current page including all the images and style sheets used. HelpBrowserMenu0-3:\Rsee the export options. HelpBrowserMenu0-3-0:\Rexport the current page as a Drawfile. HelpBrowserMenu0-3-1:\Rexport the current page as a plain text file. HelpBrowserMenu0-4:\Rsave the address of the current page. HelpBrowserMenu0-4-0:\Rsave the current address in Acorn URI format. HelpBrowserMenu0-4-1:\Rsave the current address in Ant URL format. HelpBrowserMenu0-4-2:\Rsave the current address as plain text. HelpBrowserMenu0-5:\Sopen the print dialogue box. HelpBrowserMenu0-6:\Sopen the current page in a new window. HelpBrowserMenu0-7:\Sview the source code of the current page in a text editor. HelpBrowserMenu1:\Rsee the options relating to the current item. HelpBrowserMenu1-0:\Rsee information about the current item. HelpBrowserMenu1-1:\Rsave the current item. HelpBrowserMenu1-2:\Rsee the export options. HelpBrowserMenu1-2-0:\Rsave the image as a Sprite. HelpBrowserMenu1-3:\Rsave the address of the current item. HelpBrowserMenu1-3-0:\Rsave the current item's address in Acorn URI format. HelpBrowserMenu1-3-1:\Rsave the current item's address in Ant URL format. HelpBrowserMenu1-3-2:\Rsave the current item's address as plain text. HelpBrowserMenu1-4:\Sreload all the items on this page. HelpBrowserMenu2:\Rsee the navigation options. HelpBrowserMenu2-0:\Sreturn to the configured home page. HelpBrowserMenu2-1:\Sgo back a page in the local history.|MForm information is not resubmitted. HelpBrowserMenu2-2:\Sstep forward a page in the local history.|MForm information is not resubmitted. HelpBrowserMenu2-3:\Straverse up one level in the directory tree. HelpBrowserMenu2-4:\Sfetch the current page again. HelpBrowserMenu2-5:\Sstop NetSurf from continuing to load this page. HelpBrowserMenu3:\Rset the local display options. HelpBrowserMenu3-0:\Rscale the page, affecting both text and images. HelpBrowserMenu3-1:\Rset the local image options. #HelpBrowserMenu3-1-0:\Stoggle the display of foreground images. HelpBrowserMenu3-1-1:\Stoggle the display of background images. HelpBrowserMenu3-1-2:\Stoggle the display of animations.|MIf turned off, the first frame is displayed. HelpBrowserMenu3-2:\Rcontrol the display of NetSurf's toolbars. HelpBrowserMenu3-2-0:\Stoggle the display of the toolbar buttons.|MURL bar uses the remaining space. HelpBrowserMenu3-2-1:\Stoggle the display of the address (URL) bar. HelpBrowserMenu3-2-2:\Stoggle the display of the throbber.|MURL bar uses the remaining space. HelpBrowserMenu3-2-3:\Stoggle the display of the status bar.|MHorizontal scroll bar uses the remaining width. HelpBrowserMenu3-2-4:\Stoggle toolbar edit mode. HelpBrowserMenu3-3:\Scontrol the manner in which the display is rendered. HelpBrowserMenu3-3-0:\Stoggle whether animations are not displayed until all calculations are complete. HelpBrowserMenu3-3-1:\Stoggle whether everything is not displayed until all calculations are complete. HelpBrowserMenu3-4:\Smake your local display options the default options for NetSurf. HelpBrowserMenu4:\Rto access NetSurf's built in utilities.|MUtilities are tools such as the hotlist, history tree and various setup options. HelpBrowserMenu4-0:\Rmanage the hotlist. HelpBrowserMenu4-0-0:\Sadd the current page to the hotlist. HelpBrowserMenu4-0-1:\Sopen the hotlist management \w. HelpBrowserMenu4-1:\Rview the history options. HelpBrowserMenu4-1-0:\Sopen the local history \w. HelpBrowserMenu4-1-1:\Sopen the global history \w. HelpBrowserMenu4-2:\Rmanage your cookies. HelpBrowserMenu4-2-0:\Sopen the cookie management \w. HelpBrowserMenu4-3:\Rsearch for instances of a string of text on the page. HelpBrowserMenu4-4:\Rcontrol the default \w positioning. HelpBrowserMenu4-4-0:\Sto make the current \w position the default. HelpBrowserMenu4-4-1:\Sto toggle whether subsequent windows are staggered down the screen. HelpBrowserMenu4-4-2:\Sto toggle whether child windows copy the size and position of their parent.|MWhen off, all new windows open in the default position. HelpBrowserMenu4-4-3:\Sto return to the default \w positioning. HelpBrowserMenu5:\Rsee the help resources available. HelpBrowserMenu5-0:\Sopen the documentation contents page in a new \w. HelpBrowserMenu5-1:\Sopen the user guide in a new \w. HelpBrowserMenu5-2:\Sopen the user information page in a new \w. HelpBrowserMenu5-3:\Sopen the NetSurf about page in a new \w. HelpBrowserMenu5-4:\Srun Help. HelpBrowser-1:Click \s on a link to follow it.|MClick \a on a link to open it in a new \w.|MShift+\s click on a link to download the link target contents.|MShift+\a click to save the link target address. HelpIconbar:\TNetSurf icon.|M\Sopen a new browser \w.|M\Aopen the hotlist management \w. HelpHistory:Use this \w to navigate around the local history tree.|M\Son a thumbnail to return to that page. HelpPrint:Use this \w to print the page. HelpSaveAs0:Drag SELECT this icon to the directory in which you want to save the file. HelpSaveAs1:This is the filename under which this document will be saved. HelpSaveAs2:\Ssave the file with the current filename.|MIf a full path is not set, you must drag the icon to a directory. HelpSaveAs3:\Sclose this \w without saving. HelpScaleView:Use this \w to change the scale the page is displayed at. HelpScaleView1:Enter the scale you wish the page to be displayed at. HelpScaleView2:\Sreduce the scale, 10% at a time. HelpScaleView3:\Sincrease the scale, 10% at a time. HelpScaleView5:\Sautomatically choose a scale of 75%. HelpScaleView6:\Sautomatically choose a scale of 100%. HelpScaleView7:\Sautomatically choose a scale of 150%. HelpScaleView8:\Sautomatically choose a scale of 200%. HelpScaleView9:\Scancel changes.|MThe current scale will not be changed. HelpScaleView10:\Schange the view to the scale you have chosen. HelpSearch:Use this \w to search for text within the page. HelpSearch0:Enter the search text. # matches any single character, * matches 0 or more characters. HelpSearch1:Choose whether the search should regard upper and lower case characters as different. HelpSearch2:\Smove to the next match. HelpSearch3:\Smove to the previous match. HelpSearch4:\Sstop searching and close this \w. HelpHotFolder:Use this \w to set the directory name. HelpHotEntry:Use this \w to set the entry details. HelpHotlist:\Thotlist management window. HelpHotlist0:\Sopen this directory. HelpHotlist1:\Sclose this directory. HelpHotlist2:\Sshow the entry details. HelpHotlist3:\Shide the entry details. HelpHotlist4:\Sselect this directory.|MDouble-click \s to open this directory. HelpHotlist5:\Sselect this entry.|MDouble-click \s to launch this URL. HelpHotlist6:Release the mouse buttons to complete your selection. HelpHotlist7:Release the mouse buttons to move the selection. HelpHotToolbar0:\Tdelete button.|M\Sdelete the current selection. HelpHotToolbar1:\Texpand entries button.|M\Sexpand all addresses in the hotlist.|M\Acollapse all addresses in the hotlist.|MExpanded addresses show additional details, such as a visit counter. HelpHotToolbar2:\Topen directories button.|M\Sopen all directories in the hotlist.|M\Aclose all directories in the hotlist. HelpHotToolbar3:\Tlaunch button.|M\Slaunch the current selection. HelpHotToolbar4:\Tcreate button.|M\Screate a new directory. HelpHotlistMenu0:\Rperform an operation on the hotlist. HelpHotlistMenu0-0:\Rcreate a new item. HelpHotlistMenu0-0-0:\Rcreate a new directory. HelpHotlistMenu0-0-1:\Rcreate a new address. HelpHotlistMenu0-1:\Rexport the hotlist as an HTML file. HelpHotlistMenu0-2:\Rexpand items within the hotlist. HelpHotlistMenu0-2-0:\Sopen all directories and show all entry details. HelpHotlistMenu0-2-1:\Sopen all directories. HelpHotlistMenu0-2-2:\Sshow all entry details. HelpHotlistMenu0-3:\Rcollapse items within the hotlist. HelpHotlistMenu0-3-0:\Sclose all directories and hide all entry details. HelpHotlistMenu0-3-1:\Sclose all directories. HelpHotlistMenu0-3-2:\Shide all entry details. HelpHotlistMenu0-4:\Rcontrol the display of NetSurf's toolbars. HelpHotlistMenu0-4-0:\Stoggle the display of the toolbar buttons. HelpHotlistMenu0-4-1:\Stoggle toolbar edit mode. HelpHotlistMenu1:\Roperate on the current selection. HelpHotlistMenu1-0:\Redit the current item. HelpHotlistMenu1-1:\Slaunch the current selection. HelpHotlistMenu1-2:\Sdelete the current selection from the hotlist. HelpHotlistMenu1-3:\Sreset statistics, such as visit count, for selected items. HelpHotlistMenu2:\Sselect all the items in the hotlist. HelpHotlistMenu3:\Sdeselect all selected items. HelpGHistory:\Tglobal history window. HelpGHistoryToolbar0:\Tdelete button.|M\Sdelete the current selection. HelpGHistoryToolbar1:\Texpand entries button.|M\Sexpand all entries in the history.|M\Acollapse all entries in the history.|MExpanded entries show additional details, such as a visit counter. HelpGHistoryToolbar2:\Topen sections button.|M\Sopen all sections in the global history.|M\Aclose all sections in the global history. HelpGHistoryToolbar3:\Tlaunch button.|M\Slaunch the current selection. HelpGHistoryMenu0:\Rperform an operation on global history. HelpGHistoryMenu0-0:\Rexport global history as an HTML file. HelpGHistoryMenu0-1:\Rexpand items within global history. HelpGHistoryMenu0-1-0:\Sopen all directories and show all entry details. HelpGHistoryMenu0-1-1:\Sopen all directories. HelpGHistoryMenu0-1-2:\Sshow all entry details. HelpGHistoryMenu0-2:\Rcollapse items within global history. HelpGHistoryMenu0-2-0:\Sclose all directories and hide all entry details. HelpGHistoryMenu0-2-1:\Sclose all directories. HelpGHistoryMenu0-2-2:\Shide all entry details. HelpGHistoryMenu0-3:\Rcontrol the display of NetSurf's toolbars. HelpGHistoryMenu0-3-0:\Stoggle the display of the toolbar buttons. HelpGHistoryMenu0-3-1:\Stoggle toolbar edit mode. HelpGHistoryMenu1:\Roperate on the current selection. HelpGHistoryMenu1-0:\Slaunch the current selection. HelpGHistoryMenu1-1:\Sdelete the current selection from global history. HelpGHistoryMenu1-2:\Sreset statistics, such as visit count, for selected items. HelpGHistoryMenu2:\Sselect all the items in the hotlist. HelpGHistoryMenu3:\Sdeselect all selected items. HelpCookies:\TCookie management window. HelpCookiesToolbar0:\Tdelete button.|M\Sdelete the current selection. HelpCookiesToolbar1:\Texpand cookies button.|M\Sexpand all cookies in the list.|M\Acollapse all cookies in the list.|MExpanded cookies show additional details. HelpCookiesToolbar2:\Topen directories button.|M\Sopen all directories in the list.|M\Aclose all directories in the list. HelpCookiesMenu0:\Rperform an operation on the cookie list. HelpCookiesMenu0-0:\Rexpand items within the cookie list. HelpCookiesMenu0-0-0:\Sopen all directories and show all cookie details. HelpCookiesMenu0-0-1:\Sopen all directories. HelpCookiesMenu0-0-2:\Sshow all cookie details. HelpCookiesMenu0-1:\Rcollapse items within the cookie list. HelpCookiesMenu0-1-0:\Sclose all directories and hide all cookie details. HelpCookiesMenu0-1-1:\Sclose all directories. HelpCookiesMenu0-1-2:\Shide all cookie details. HelpCookiesMenu0-2:\Rcontrol the display of NetSurf's toolbars. HelpCookiesMenu0-2-0:\Stoggle the display of the toolbar buttons. HelpCookiesMenu0-2-1:\Stoggle toolbar edit mode. HelpCookiesMenu1:\Roperate on the current selection. HelpCookiesMenu1-0:\Sdelete any selected cookies. HelpCookiesMenu2:\Sselect all the items in the cookie list. HelpCookiesMenu3:\Sdeselect all selected items. HelpAppInfo:\TNetSurf information \w.|MSee the about page for the contributor list and credits. HelpConfigure:\Tconfiguration \w for NetSurf HelpConfigure0:Cache configuration tool HelpConfigure1:Connection configuration tool HelpConfigure2:Content configuration tool HelpConfigure3:Font configuration tool HelpConfigure4:Home page configuration tool HelpConfigure5:Image configuration tool HelpConfigure6:Interface configuration tool HelpConfigure7:Language configuration tool HelpConfigure8:Memory configuration tool HelpConfigure9:Theme configuration tool HelpConfigure10:Security and Privacy configuration tool HelpCacheConfig:\Tcache configuration \w. HelpCacheConfig3:\Tamount of memory to be used for caching content. HelpCacheConfig4:\Sreduce the amount of memory. HelpCacheConfig5:\Sincrease the amount of memory. HelpCacheConfig7:\Sreset the Cache options back to their default values. HelpCacheConfig8:\Sclose this \w without saving changes.|M\Areturn the cache options to the last saved configuration. HelpCacheConfig9:\Ssave these settings and close the \w.|M\Asave these settings without closing the \w. HelpConnectConfig:\Tconnection configuration \w HelpConnectConfig3:\Tcurrently selected proxy type.|MUse the menu to select a proxy type. HelpConnectConfig4:\Sselect a proxy type. HelpConnectConfig6:You can enter the proxy's host name here. HelpConnectConfig8:You can enter the proxy's port number here. HelpConnectConfig10:You can enter a username for proxies that require authentication here. HelpConnectConfig12:You can enter a password for proxies that require authentication here. HelpConnectConfig16:\Tmaximum number of simultanious fetches that NetSurf will perform. HelpConnectConfig17:\Sreduce the maximum number of simultanious fetches. HelpConnectConfig18:\Sincrease the maximum number of simultanious fetches. HelpConnectConfig20:\Tmaximum number of simultanious fetches that NetSurf will perform per host. HelpConnectConfig21:\Sreduce the maximum number of simultanious fetches per host. HelpConnectConfig22:\Sincrease the maximum number of simultanious fetches per host. HelpConnectConfig24:\Tmaximum number of persistent connections. HelpConnectConfig25:\Sreduce the maximum number of persistent connections. HelpConnectConfig26:\Sincrease the maximum number of persistent connections. HelpConnectConfig27:\Sreset the Connection options back to their default values. HelpConnectConfig28:\Sclose this \w without saving changes.|M\Areturn the cache options to the last saved configuration. HelpConnectConfig29:\Ssave these settings and close the \w.|M\Asave these settings without closing the \w. HelpContentConfig:\Tcontent configuration \w HelpContentConfig2:This indicates whether NetSurf will atempt to block advertisements on web pages|MIn rare circumstances, this option may cause valid content to be blocked too. HelpContentConfig3:This indicates whether NetSurf will stop web sites from automatically opening new windows on your desktop. HelpContentConfig4:This indicates whether NetSurf will allow external plug-ins to handle additional types of content, such as Flash. HelpContentConfig7:This indicates whether NetSurf will allow links to open in new windows. HelpContentConfig8:\Sreset the Content options back to their default values. HelpContentConfig9:\Sclose this \w without saving changes.|M\Areturn the cache options to the last saved configuration. HelpContentConfig10:\Ssave these settings and close the \w.|M\Asave these settings without closing the \w. HelpFontConfig:\font configuration \w HelpFontConfig3:\Tcurrently selected sans-serif font.|MNetSurf will use this font wherever a web page specifies a sans-serif typeface. HelpFontConfig4:\Sselect a sans-serif font. HelpFontConfig6:\Tcurrently selected serif font.|MNetSurf will use this font wherever a web page specifies a serif typeface. HelpFontConfig7:\Sselect a sans-serif font. HelpFontConfig9:\Tcurrently selected monospace font.|MNetSurf will use this font wherever a web page specifies a monospace typeface. HelpFontConfig10:\Sselect a monospace font. HelpFontConfig12:\Tcurrently selected cursive font.|MNetSurf will use this font wherever a web page specifies a cursive typeface. HelpFontConfig13:\Sselect a cursive font. HelpFontConfig15:\Tcurrently selected fantasy font.|MNetSurf will use this font wherever a web page specifies a fantasy typeface. HelpFontConfig16:\Sselect a fantasy font. HelpFontConfig18:\Tcurrently selected font family.|MNetSurf will use this wherever a web page does not specify a typeface. HelpFontConfig19:\Sselect a default font family. HelpFontConfig23:You can enter a default font size here.|MNetSurf will use this wherever a web page does not specify a font size of its own. HelpFontConfig24:\Sreduce the default font size. HelpFontConfig25:\Sincrease the default font size. HelpFontConfig28:You can enter a minimum font size here.|MNetSurf will not allow web pages to display smaller text than this. HelpFontConfig29:\Sreduce the minimum font size. HelpFontConfig30:\Sincrease the minimum font size. HelpFontConfig32:\Sreset the Font options back to their default values. HelpFontConfig33:\Sclose this \w without saving changes.|M\Areturn the cache options to the last saved configuration. HelpFontConfig34:\Ssave these settings and close the \w.|M\Asave these settings without closing the \w. HelpHomeConfig:\Thome page configuration \w HelpHomeConfig3:You can enter a default home page address here. HelpHomeConfig4:\Sselect a recently typed URL.|MThese addresses have recently been typed into a NetSurf browser \w's URL bar. HelpHomeConfig5:This indicates whether NetSurf will open a browser \w on start-up. HelpHomeConfig6:\Sreset the Home page options back to their default values. HelpHomeConfig7:\Sclose this \w without saving changes.|M\Areturn the cache options to the last saved configuration. HelpHomeConfig8:\Ssave these settings and close the \w.|M\Asave these settings without closing the \w. HelpImageConfig:\Timage configuration \w HelpImageConfig3:\Tcurrently selected foreground image quality. HelpImageConfig4:\Sselect a foreground image quality setting.|MError diffused provides the highest quality. HelpImageConfig6:\Tcurrently selected background image quality. HelpImageConfig7:\Sselect a background image quality setting.|MError diffused provides the highest quality. HelpImageConfig8:\Timage quality preview image.|MThe optimum results are achived with both foreground and background image quality set to error diffused.|MThe user guide provides more information on the implications of these options. HelpImageConfig12:You can enter the minimum time between animation frames here.|MA very low setting can cause your computer to slow down when rapid animations are displayed and is not suitable for slow computers. HelpImageConfig13:\Sreduce the minimum time between animation frames. HelpImageConfig14:\Sincrease the minimum time between animation frames. HelpImageConfig16:This indicates whether NetSurf will disable animations on web pages.|MWhen animations are disabled, NetSurf will show the first frame as a static image. HelpImageConfig17:\Sreset the Image options back to their default values. HelpImageConfig18:\Sclose this \w without saving changes.|M\Areturn the cache options to the last saved configuration. HelpImageConfig19:\Ssave these settings and close the \w.|M\Asave these settings without closing the \w. HelpInterfaceConfig:\Tinterface configuration \w HelpInterfaceConfig2:This indicates whether NetSurf will strip file extensions when saving files to disc. HelpInterfaceConfig3:This indicates whether NetSurf will ask for confirmation before overwriting files of the same name. HelpInterfaceConfig6:This indicates whether NetSurf's URL suggestion feature is enabled.|MURL suggestion shows options for completing URLs as you type into NetSurf's URL bar. HelpInterfaceConfig7:This indicates whether the URL for the item under the pointer in NetSurf's local history \w will be displayed. HelpInterfaceConfig10:This indicates whether NetSurf will use a thumbnail when iconising windows to the Pinboard. HelpInterfaceConfig11:\Sreset the Interface options back to their default values. HelpInterfaceConfig12:\Sclose this \w without saving changes.|M\Areturn the cache options to the last saved configuration. HelpInterfaceConfig13:\Ssave these settings and close the \w.|M\Asave these settings without closing the \w. HelpLanguageConfig:\Tlanguage configuration \w HelpLanguageConfig3:\Tcurrently selected interface language.|MThe interface language is the language used for NetSurf's messages and dialogue boxes. HelpLanguageConfig4:\Sselect an interface language. HelpLanguageConfig6:\Tcurrently selected web page language.|MIf a web site provides a choice of languages, NetSurf will request the page in your preferred language. HelpLanguageConfig7:\Sselect a preferred web page language. HelpLanguageConfig8:\Sreset the Language options back to their default values. HelpLanguageConfig9:\Sclose this \w without saving changes.|M\Areturn the cache options to the last saved configuration. HelpLanguageConfig10:\Ssave these settings and close the \w.|M\Asave these settings without closing the \w. HelpMemoryConfig:\Tmemory configuration \w HelpMemoryConfig3:You can enter the maximum amount of memory NetSurf will use for storing uncompressed images here. HelpMemoryConfig4:\Sreduce the amount of memory used for storing uncompressed images. HelpMemoryConfig5:\Sincrease the amount of memory used for storing uncompressed images. HelpMemoryConfig7:This indicates whether NetSurf will try to make an intelligent guess at the most suitable amount of memory to use for storing uncompressed images. HelpMemoryConfig9:You can enter the maximum amount of memory NetSurf will use for storing compressed images here. HelpMemoryConfig10:\Sreduce the amount of memory used for storing compressed images. HelpMemoryConfig11:\Sincrease the amount of memory used for storing compressed images. HelpMemoryConfig13:This indicates whether NetSurf will try to make an intelligent guess at the most suitable amount of memory to use for storing uncompressed images. HelpMemoryConfig14:\Sreset the Memory options back to their default values. HelpMemoryConfig15:\Sclose this \w without saving changes.|M\Areturn the cache options to the last saved configuration. HelpMemoryConfig16:\Ssave these settings and close the \w.|M\Asave these settings without closing the \w. HelpSecurityConfig:\Tsecurity configuration \w HelpSecurityConfig2:This indicates whether NetSurf will send site referral information to web servers.|MWhen this is enabled NetSurf will tell the web server of a new page the address of the site you came from, after following a link. HelpSecurityConfig6:You can enter the length of time that items are stored in global history here. HelpSecurityConfig7:\Sreduce the global history duration. HelpSecurityConfig8:\Sincrease the global history duration. HelpSecurityConfig10:\Sreset the Security options back to their default values. HelpSecurityConfig11:\Sclose this \w without saving changes.|M\Areturn the cache options to the last saved configuration. HelpSecurityConfig12:\Ssave these settings and close the \w.|M\Asave these settings without closing the \w. HelpThemeConfig:\Ttheme configuration \w HelpThemeConfig2:\Sreset the Theme options back to their default values. HelpThemeConfig3:\Sclose this \w without saving changes.|M\Areturn the cache options to the last saved configuration. HelpThemeConfig4:\Ssave these settings and close the \w.|M\Asave these settings without closing the \w. HelpThemePConfig:This pane shows the available themes.|MThe selected icon theme is used for NetSurf browser \ws, the hotlist and global history. # Configuration tokens # ==================== # # These tokens are used for the configuration icon text. # con_cache:Voorraad con_connect:Connectie con_content:Inhoud con_fonts:Lettertypen con_home:Thuispagina con_image:Beelden con_inter:Interface con_lang:Taal con_memory:Geheugen con_secure:Veiligheid con_theme:Thema's # Unused tokens # ============= # # These tokens appear to be unused at the current time. # # Tree export TreeHotlist:NetSurf bladwijzers TreeHistory:NetSurf historie SaveSelect:Bewaar ExportAs:Exporteer als Copy:Copieer naar prikbord ^C AnimImg:Animatie DitherImg:Dither afbeelding FilterImg:Smooth afbeelding RenderText:Tekst met achtergrond mengen