summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rwxr-xr-x!NetSurf/Docs/intro_de,faf1
-rw-r--r--!NetSurf/Docs/intro_en,faf1
-rw-r--r--!NetSurf/Docs/intro_fr,faf1
-rw-r--r--!NetSurf/Docs/intro_nl,faf1
4 files changed, 4 insertions, 0 deletions
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_de,faf b/!NetSurf/Docs/intro_de,faf
index ec7ee278d..5e3214d6c 100755
--- a/!NetSurf/Docs/intro_de,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_de,faf
@@ -63,6 +63,7 @@ es, die Standards HTML 4 und CSS auf der RISC OS Plattform zur Verfügung zu
<ul>
<li><a href="http://slashdot.org/">Slashdot</a></li>
<li><a href="http://www.theregister.co.uk/">The&nbsp;Register</a></li>
+<li><a href="http://de.wikipedia.org/">Wikipedia</a></li>
</ul>
</div>
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_en,faf b/!NetSurf/Docs/intro_en,faf
index 2a08c8210..7b72f41b3 100644
--- a/!NetSurf/Docs/intro_en,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_en,faf
@@ -78,6 +78,7 @@ mailing list</a></dt>
<li><a href="http://news.bbc.co.uk/">BBC News</a></li>
<li><a href="http://slashdot.org/">Slashdot</a></li>
<li><a href="http://www.theregister.co.uk/">The&nbsp;Register</a></li>
+<li><a href="http://en.wikipedia.org/">Wikipedia</a></li>
<li><a href="http://www.yahoo.co.uk/">Yahoo!</a></li>
</ul>
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_fr,faf b/!NetSurf/Docs/intro_fr,faf
index 9fed46d8a..fb8c2481b 100644
--- a/!NetSurf/Docs/intro_fr,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_fr,faf
@@ -65,6 +65,7 @@ diffusion</dd>
<ul>
<li><a href="http://slashdot.org/">Slashdot</a></li>
<li><a href="http://www.theregister.co.uk/">The&nbsp;Register</a></li>
+<li><a href="http://fr.wikipedia.org/">Wikipedia</a></li>
</ul>
</div>
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf b/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
index 25907700e..7867f2b79 100644
--- a/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
@@ -68,6 +68,7 @@ Zie het hoofdstuk <a href="progress_nl">voortgang</a> voor een indruk van de hui
<ul>
<li><a href="http://slashdot.org/"><strong>Slashdot</strong></a> (Eng.)</li>
<li><a href="http://www.theregister.co.uk/"><strong>The Register</strong></a> (Eng.)</li>
+<li><a href="http://nl.wikipedia.org/"><strong>Wikipedia</strong></a></li>
</ul>
</div>